Başkanın Yazısı

Tire Ticaret  Odasında göreve geldiğimiz günden buyana ilçemizin kalkınması ve marka ilçeler arasına girmesi ve bu markalaşmayı hem sanayi ve ticaretinde hem de sosyal yaşamında ortaya çıkarmak amacıyla yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu amacın gerçekleşmesi elbette belirli bir planlamayı ve stratejik hedefleri öncelikle tespit etmeyi, bir yol haritasının oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.

Gelecekte görmek istediğimiz Tire’nin resmini oluşturacak eylemlerin bu günden planlanması, tüm toplum kesimlerinin ortak hareket etme kültürünü ve ortak aklı kullanma becerilerini bir araya getirmekle mümkün olacaktır. Çünkü Tire ilçesinde yaşayanların ve gelecek kuşakların refahını ve mutluluğunu ortak akılla ve çabayla Tire ilçesinin öncü işletmeleri ve halkı gerçekleştirecektir.

Ancak ortak hareket etme kültürünü geliştirmek için öncelikle kurumların bu yapıyı kendi içlerinde yaşatmaları ve geliştirmeleri öncelikleri olmalıdır. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda kurumumuzun ve üyelerimizin bilgi ve tecrübelerini artırmaya, bir arada hareket etmeye yönelik çabalara öncelik verdik. Odamız önderliğinde sürekli eğitimler ve seminerler verdik. Mesleklerin sorunlarıyla ilgili Meslek Komitesi üyeleriyle toplantılar yaptık. Toplu mesaj sistemini devreye sokarak kısa süre içerisinde üyelerimize ulaşma imkânı sağladık. KOSGEB’ ile ortak açtığımız Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerimiz sonrası yeni yatırımları ve İŞKUR ile imzaladığımız protokoller ile  ilçemizde yaşayan kişilere yeni istihdam olanaklarını, işçi ve işveren buluşmalarını hayata geçirdik, katkılar sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz.

Gelişen dünyamızda iletişim araçlarıyla yoğun bir bilgi aktarımı gerçekleşmektedir. Ancak bu bilgi karmaşasında doğru bilgiye ulaşmak önem arz etmekte ve bu amaçla kurumların güvenilir bilgi kaynaklarından oluşturdukları arşivlerine, yayınlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla başvurulacak kaynakları derlemek ve yayınlanabilir hale getirerek talep edenlere sunmak kurum ve kuruluşların önem vermesi gereken faaliyetler olmalıdır. Tire’ mizin kıymetli basın kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan “Tire Ekonomi” dergimizle, ilçelerimizi tanıtan broşürlerimizle ve yöresel ürünleri tanıtan broşürlerimizle ve İngilizce-Türkçe tanıtım filmimizle bu çabalara katkıda bulunmaya çalışmaktayız.

Bu çalışmaları yaparken elbette ki kurumumuzun 2017-2021 yılı için belirlediği hedefler öngörüldü ancak tüm toplum kesimlerinin fikirleriyle hazırlanan bir rehber niteliğinde olacak, kontrol edilebilir ve denetlenebilir bir çalışmanın yapılması, ilçenin ekonomik kalkınmasına yönelik stratejilerin ve hedeflerin belirlenmesi, yazılı bir belgenin oluşturulmasıyla ve odamız nezdinde şeffaf, tarafsız ve değerlerini yücelten bir Tire için  ve Tire’ Ticaretine ve bölgesine ışık tutacak bir stratejik plana bağlı kalınmayı beraberinde getirmekte.

Böylesi hayırlı bir görev de olmanın sorumluluğunda,  Tire’miz için markalaşma hedeflerimizde Tire Ticaretine ve bölge ekonomisine katkı sunmayı amaç edinmiş tüm paydaşlarımızla, siz kıymetli dostlarımızla var olmayı, bir olmayı ve bütün olmayı temenni ediyor saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum.

Mehmet Nadir DELİKANLI

× Bize Whatsapp' dan Ulaşın!

İletişime geç

Adres:

İsmail Taşlı Cad. No:25 Kat:3 35900 – TİRE/İZMİR

Telefon:

Pzt – Cuma: 08:30–18:00

Form doldur

İndirilebilir Dökümanlar

Ticari Sicil Kaydı

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Tadil ve Terkin İşlemleri

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar