İnsan Kaynakları Politikası

TİRE TİCARET ODASI; sürekli gelişme ve üyeye üstün hizmet hedeflerini destekleyecek şekilde;

  • Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü kurumumuza kazandırmayı,
  • Bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen, faaliyet alanında uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmayı,
  • Çalışanlarımızı ödüllendirirken, iş büyüklüğü, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler ile performanslarını dikkate alan, günün koşullarına uyum sağlayan, adil ve tutarlı bir ücretlendirme sistemi uygulamayı,
  • Sürekli ve yüksek performans kültürünün kurumda yerleşmesini sağlamayı,
  • Kurum çalışanlarının uygun pozisyonda görev almalarını sağlayacak araçları oluşturmak ve geliştirmeyi,
  • Kurumun konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla adapte olabilecek bir organizasyonel yapıyı sürekli geliştirmeyi,

İnsan Kaynakları Yönetiminin temel prensibi olarak benimsemiştir.