Kalite Politikamız

 • Üyelerle işbirliği yaparak en üst düzeyde üye memnuniyeti,
 • Hizmette güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik,
 • Konusunda ulusal ve uluslararası alanda öncülük ve liderlik,
 • Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,
 • Üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek,
 • Üyelerin yaşadığı sorunların kaynağını tespit etmek ve geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamaları geliştirmek, ve üyelerin işlerini kolaylaştıracak projeler hazırlamak,
 • Üyelere öncülük ederek örnek bir sivil toplum örgütü ve Ticaret Odası oluşturmak,
 • Üyelerini küresel gelişmeler ve olası riskler karşısında sürekli bilgilendirmek amacıyla, iletişimi daha da etkinleştirmek, eğitimler düzenlemek,
 • Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
 • Çalışanlarına değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını etkinleştirerek çalışan memnuniyetini sürekli kılmak,
 • Belirlenen  hedeflere  ulaşmak  için  sistemli  ve  planlı  eğitim,  katılım  ve  geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Üye ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim ve TOBB Akreditasyon sisteminin şartlarına uymak ve sistemi sürekli iyileştirerek geliştirmek.