Üye Memnuniyeti Politikası

Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Politikamızla oluşturduğumuz kalite anlayışımız çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerimizde “Üye Odaklı Çalışma” ve “Üye Memnuniyeti” temel anlayışımızdır.

TİRE TİCARET ODASI; tüm paydaşlarının öneri, talep ve memnuniyetsizliklerini hizmet sunumunu iyileştirme yolunda bir fırsat olarak görür. Her türlü öneri, talep ve şikayet Üye Memnuniyeti Kılavuz Prensipleri çerçevesinde değerlendirilir.

Üye Memnuniyeti Kılavuz Prensiplerimiz;


Şeffaflık

Tüm paydaşlarımızın öneri, talep ve şikayetlerinin iletim ve değerlendirmeleri ile ilgili ihtiyaç duyacakları bilgiler çeşitli iletişim kanallarıyla duyurulur.


Erişilebilirlik

Paydaşlarımızın; şikâyetlerini, bilgi taleplerini, öneri ya da memnuniyetlerini kolay bir şekilde iletmeleri için gerekli iletişim imkanları oluşturulur ve sürekli olarak geliştirilir. Üyelerimizin talep ettikleri bilgiye en kısa zamanda ve en hızlı şekilde ulaşabilmeleri sağlanır.


Cevap Verebilirlik

Üyelerimiz tarafından iletilen tüm öneri, talep ve şikayetlerin en kısa sürede cevaplandırılmasına yönelik olarak gerekli sistem kurulmuştur. Öneri, talep ve şikayetler anında kayıt altına alınır. Değerlendirmeler öneri/talep/şikayetin aciliyet durumuna göre değerlendirmeye alınır ve süreç hakkında, öneri/talep/şikayeti ileten paydaşımıza bildirim yapılır.


Objektiflik

İletilen tüm öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde temel ilkemiz Objektifliktir.


Gizlilik

Üye öneri, talep ve şikayetleri esnasında elde edilen kişisel bilgilerin kullanımı yasalarla sınırlı olup, gizlilik prensibine bağlı kalınır.


Müşteri Odaklılık

Üyelerimize en iyi hizmeti verebilmek ve üye beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak için Üye Odaklılık temel prensibimizdir.


Hesap Verebilirlik

Öneri, talep ve şikayetler ve bunlarla ilgili yapılan tüm faaliyetler Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kayıt altına alınır ve raporlanır.


Sürekli İyileştirme

Tüm öneri, talep ve şikayetler sürekli iyileştirme için bir araç olarak değerlendirilir ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır.[/vc_column_text]