Gerçek Kişi

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Mersis üzerinden oluşturulan, işletme sahibi tarafından imzalı taahhütname

İşletme ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi(Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı)

Tutulması zorunlu olan defterlerin fotokopisi

Oda kayıt beyannamesi

Vergi levhası fotokopisi

ÖNEMLİ NOTLAR:

Şahıs işletmesinin faaliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli)

Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Dilekçe

Adres değişikliğini gösterir Tescil Talepnamesi

UNVAN-İŞTİGAL KONU DEĞİŞİKLİĞİ

Dilekçe

Unvan ve/veya iştigal konusu değişikliğini gösterir Tescil Talepnamesi

SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

Dilekçe (imzalı-kaşeli)

Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı)

Acentelik Sözleşmesi

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

Dilekçe

Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

ŞUBE AÇILIŞI

Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.)

Merkezinin başka bir Sicil Memurluğu’nda kayıtlı olması halinde son bir ay içinde alınmış ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri.

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi

Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı)

Şube açılışına ilişkin MERSİS’den oluşturulan işletme sahibi tarafından imzalı taahhütname

Oda kayıt beyannamesi 

Vergi Levhası

MERKEZ NAKLİ

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil Müdürlüğünce onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi

Ticaret ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı)

Oda kayıt beyannamesi

TERKİN

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Mal beyanı (Dilekçede belirtilebilir)

Kapanış eski tarihli ise Vergi Dairesinden kapanışı gösterir belge örneği

Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri

TİCARİ İŞLETMELERİN TİCARET ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ

Yeni türün kuruluşu esnasında istenen belgeler

Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu

Ticari işletmenin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ve diğer sicillerde kayıtlı bulunan mal varlığı listesi

Bu mal varlıklarının sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyanları

× Bize Whatsapp' dan Ulaşın!

İletişime geç

Adres:

İsmail Taşlı Cad. No:25 Kat:3 35900 – TİRE/İZMİR

Telefon:

Pzt – Cuma: 08:30–18:00

Form doldur

İndirilebilir Dökümanlar

Ticari Sicil Kaydı

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Tadil ve Terkin İşlemleri

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar