Kooperatifler

KURULUŞ

Mersis Sistemi üzerinden oluşturulan Kuruluş başvurusu ile Müdürlüğümüze başvurularak, anasözleşme imza onayı yapılması gerekmektedir. Bakanlık onayından sonra Müdürlüğümüze Kuruluş başvurusunda bulunulabilecektir.

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

İlgili Bakanlıkça onaylanmış kooperatif anasözleşmesi

Ana sözleşme özeti (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış 1 adet) 

KOOPERATİFLERDE ANA SÖZLEŞME ÖZETİNDE HAZIRLANACAK MADDELER:

A-TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-26-27-29-31-32-59-70-86

B-SULAMA KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-23-24-25-27-60-71-87

C-SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİNDE:2-3-4-5-6-7-14-15-41-52-67

D-PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDE:2-3-4-15-16-17-28-39-55

E-TÜKETİM KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53-80-81-82-83

F-MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-8-9-10-43-73-81-82-83

G-ESNAF VE SANATKARLAR KOOPERATİFİ:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53

H-TEMİN TEVZİ KOOPERATİFİ:2-3-4-5-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43-46-52-53

I-KONUT YAPI KOOPERATİFİ:2-3-4-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43

J-KÜÇÜK SAN.SİT.YAPI KOOP:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53

 

Bakanlık izin yazısı (Aslı)

Kurucu ortakların ikametgah belgesi

Oda kayıt beyannamesi

GENEL KURUL TOPLANTISI
Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

Hükümet temsilcisi görevlendirme yazısı (Aslı)

Gündem

Toplantıda Yönetim Kurulu Seçimi Yapılmış İse; 

Görev taksim kararı (Müdürlüğümüz huzurunda imzalı)

Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı)


YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ
Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Yönetim kurulu kararı (Sırası ile 1.2.3. yedeklere teklif edildikten sonra yedek yönetim kurulu üyelerinin bu teklifleri kabul edip etmedikleri açıkça yazılacak-noter onaylı 1 adet)

Ayrılan yönetim kurulu üyesine ait istifa kararı (İstifa eden 1 den fazla ise ayrı ayrı istifa kararı alınacak-noter onaylı 2 adet )

Yeni üyeye imza yetkisi veriliyorsa; imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı)


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni üyeye ait ikametgah belgesi

DENETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ
Dilekçe

İstifa eden denetçinin istifa dilekçesi

Yeni seçilen denetçinin atamasına ilişkin denetim kurulu imzalı atama yazısı

ANASÖZLEŞME TADİLİ
Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

Bakanlık izin yazısı (Aslı)

Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı (2 adet)

Hükümet temsilcisi atama yazısı (Asıl)

Gündem

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Adres Değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 1 adet )

Eğer adres Tire Belediyesi tarafından değiştirilmiş ise; Tire Belediyesinden numarataj değişikliğini gösterir (ESKİ-YENİ adres değişikliğini gösterir) yazısı aslının getirilmesi yeterli olup ayrıca karar alınmasına gerek yoktur.

MERKEZ NAKLİ

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasındaki tescil işlemlerine ilişkin belgelerin, kayıtlı oldukları Sicil Memurluğunca onaylı birer adet örneği

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre sicil belgesi aslı (Belge MERSİS sisteminden oluşturulmalı ve güncel temsilcilerine ilişkin bilgileri içermelidir.)

Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı) 


İlgili Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı (2 adet)

Merkez naklinin görüşüldüğü genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

Hazirun cetveli (Noter onaylı veya aslı)

Bakanlık izin yazısı (Aslı)

Hükümet temsilcisi görevlendirme yazısı (Aslı)

Gündem

Vergi levhası fotokopisi

TASFİYEYE GİRİŞ


Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

Yönetim kurlu seçilmiş ise görev bölümü ve tasfiye kurulu temsil kararı (Noter onaylı 2 adet) 

Tasfiye halinde ibaresi ile kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş tasfiye memurlarına ait imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı)

Hükümet temsilcisi görevlendirme yazısı (Aslı)

Gündem

TASFİYEDEN DÖNÜŞ
Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

Yönetim Kurulu seçimine ilişkin görev bölümü ve sirküler kararı (Noter onaylı 2 adet)

Kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş yetkiliye ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)

Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

Gündem

TASFİYE SONU KAPANIŞ

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

Gündem

Tasfiye Sonu Bilanço

× Bize Whatsapp' dan Ulaşın!

İletişime geç

Adres:

İsmail Taşlı Cad. No:25 Kat:3 35900 – TİRE/İZMİR

Telefon:

Pzt – Cuma: 08:30–18:00

Form doldur

İndirilebilir Dökümanlar

Ticari Sicil Kaydı

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Tadil ve Terkin İşlemleri

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar